top of page

zadzwoń do nas:

881 505 975

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

W trosce o poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych, w tym wizerunku, chcemy poinformować wszystkie osoby korzystające z naszych usług o naszej polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych są:

1. UKS Mała Akademia Judo Ożarowice

ul. Szkolna 10, 42-625 Ożrowice, NIP 645 255 00 67, REGON 366452709

dla członków tego klubu i pozostałych osób korzystających z naszej strony

lub

2. UKS Mała Akademia Judo Kalety

ul. 1. Maja 6, 42-660 Kalety, NIP 645 255 00 67, REGON 383607550

dla członków tego klubu.

Kontakt:

e-mail: zajeciajudo@gmail.com

tel. 881 505 975

Dodatkowym podmiotem przetwarzającym dane jest dostawca systemu ACTIVENOW:

ActiveNow sp. z o. o. Warszawa 00-640 ul. Mokotowska 1, KRS: 0000754602, NIP: 7010889131, e-mail: kontakt@activenow.io

 

Informacje o polityce RODO tego podmiotu znajduję się tutaj:

>>kaluzula Informacyjna Activenow<<

 

Informacje o danych osobowych, które pozyskujemy i przetwarzamy:

 

 • imienia i nazwiska,

 

 • daty urodzenia,

 

 • numery PESEL,

 

 • dane adresowe,

 

 • dane kontaktowe (numery telefonu i adresy email).

 

W czasie trwania współpracy z nami przetwarzane są:

 

 • dane wymagane do zawierania umów,

 

 • zdjęcia i filmy z organizowanych zajęć, obozów lub innej związanej aktywności,

 

 • dane wymagane do udziału w organizowanych obozach, wycieczkach, szkoleniach, zawodach i innych,

 

 • dane dotyczące płatności składek członkowskich i innych opłat,

 

 • korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna.

 

 

Szczególne kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 

 • informacja o braku przeciwwskazań do udziału w organizowanych przez zajęciach i innych formach aktywności.

 

Pozyskane przez nas dane osobowe, przechowywane i przetwarzane są przez nas w celach korespondencyjnych, informacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji i reklamy.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu współpracy, po czym zostaną usunięte, zgodnie z wprowadzoną procedurą.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie.

 

Zgodę można wycofać poprzez kontakt z administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

 

Zapewniamy również, że dołożymy  wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 

 • prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych,

 • prawo do dostępu do swoich danych,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych  w przypadkach przewidzianych prawem,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do sprzeciwu,

 • prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Nie przetwarzamy danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

W celu skorzystania z przysługujących im praw, osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są powyżej.

bottom of page